De opleiding Beveiliger 

 

Een erkende opleiding !

Techniek-MBO is een officieel door het Ministerie van OC&W erkende opleider voor MBO onderwijs en verzorgt in-company MBO opleidingen volgens de “Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)” en “Derde leerweg/OVO”.

De gehele aanpak en organisatie is er op gericht om volwassenen op een aantrekkelijke wijze de kans te bieden tot verdere ontwikkeling binnen de officiële MBO kwalificatiestructuur. De school heeft daarin een unieke positie. Het is een van de weinige  MBO instellingen van Nederland die zich uitsluitend richt op maatwerk- en in-company opleidingen voor organisaties in de techniek.   

  

De aanpak van de school biedt de mogelijkheid om de opleiding en het werk direct te verbinden. De opleidingen zijn sterk praktijkgericht, het gaat om lerend werken. Leren en loopbaanontwikkeling worden op deze manier vaak gekoppeld. Techniek-MBO maakt deel uit van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.

De unieke opleiding Beveiliger van Techniek-MBO wordt in één jaar afgesloten met het MBO-2 diploma  (crebonummer 25407).

De opleiding is speciaal gemaakt voor bedrijven met deelnemers die al in de beroepspraktijk werken. De vakken van de opleiding worden in de praktijk van het bedrijf toegepast en getoetst. Er wordt voor uw groep deelnemers een specifiek plan opgesteld voor de uitvoering van de praktijkopdrachten. Dit plan wordt toegespitst op de situatie van de deelnemers en op de situatie binnen het bedrijf. Wij leiden op voor de particuliere beveiliging. Wij zorgen voor deskundige, breed-inzetbare veiligheidswerkers.

 

Programma

De opleiding Beveiliger is  een Basisberoepsopleiding op niveau 2. Er zijn drie hoofdonderdelen van de opleiding, het beroep specifieke gedeelte dat bij het beroep hoort en het generieke gedeelte dat geldt voor alle soorten mbo-opleidingen.  De drie hoofdonderdelen zijn:

  • Beroepsspecifieke gedeelte, dat bestaat uit:
    • Beroepstheorie en –vaardigheden
    • Beroepspraktijkvorming (BPV)
  • Generieke gedeelte (Nederlands 2F, rekenen 2F en loopbaan/burgerschap)
  • Keuzevakken

Het onderwijs vindt in zijn geheel plaats op de locatie van het bedrijf. Uw werknemer hoeft niet terug in de schoolbanken en maakt gebruik van zijn werkervaring in uw bedrijf. Voor de technische vakken kan gebruik worden gemaakt van de praktijklokalen van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.. De deelnemer wordt begeleid door de docent, de praktijkbegeleider van Techniek-MBO en de praktijkopleider van uw bedrijf.

 

Het beroepsspecifieke gedeelte richt zich op alle aspecten van beveiligen. Denk aan beveiligen van gebouwen, dienstverlenende taken uitvoeren, risicosignalering, het nemen van preventieve maatregelen, repressief optreden, service- en hulp verlenenen, optreden bij incidenten, verdachten aanhouden, optreden bij ongewenst gedrag, toegangs- en uitgangscontroles en aan surveillances.

 

Techniek-MBO

Onderwijs met resultaat: uw werknemers worden beter!!

Desgewenst advies voor een route richting diploma of deelcertificaat

Bekijk onze flyer: Techniek-MBO ontzorgt

 

Een stuk van de opleiding?  Bijvoorbeeld BHV? VCA? MVK?

Techniek-mbo is een onderdeel van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a.

Alle onderdelen zijn ook los te volgen via onze Academy:

http://www.onderwijscooperatie.works